Moeder Maria dienst

 
Maandelijkse Moeder Maria healing dienst
 
Zaterdag  13.00 - 15.00
 
 Raadpleeg onze  Agenda  voor de juiste datum 
 
 
 

Bestel deze afbeelding in onze webshop:
 
https://engelenenelohim.nl/shop/MOEDER-MARIA/14/KONINGIN-DER-ENGELEN.php
 

 
Moeder Maria dienst is een maandelijkse openbare dienst die op de innerlijke genezing van de ziel gefocust is. Tijdens deze dienst baden wij in de zee van pure onvoorwaardelijke Liefde van Moeder Maria. Onze beeld van Moeder Maria lijkt echt iedere keer tot leven te komen wanneer wij vol liefde en devotie zingen, bidden en mediteren op Moeder Maria's Onbevlekte Hart. Haar persoonlijke aanwezigheid in het Sanctuarium tijdens deze dienst is voor iedereen voelbaar. Ze zegent iedereen met een warme straal van pure Moeder Liefde, ze geneest de diepste wonden van onze zielen, luistert naar onze gebeden, zuivert onze harten, onze emoties en gedachten, brengt onze zielen tot  innerlijke rust en zorgt voor diepste vorm van bezinning. 
Deze dienst net als alle diensten bij Zeven Aartsengelen wordt uitgevoerd door Rev. Maria Piotrovskaja, het geestelijke hoofd van Universal Ministry of Divine Love.
 
 
 
 
 
 
Tijdens deze dienst net als bij alle onze diensten gaan wij:

 
- gebeden, affirmaties, decrees en mantras in het Nederlands maar meestal in het Engels reciteren
 
 - devotionele liederen in het Engels zingen
 
- diepgaande geleide meditaties volgen
 
- spirituele leerlingen voor bezinning en persoonlijke groei ontvangen 
 
- aan het Sacrament van Heilige Communie deel nemen
 
 
Deze dienst is op basis van een vrije gift van je hart, je liefdevolle bijdrage is vitaal voor de continuïteit van onze activiteiten!
 
Jij bent van harte welkom aan de volgende Moeder Maria dienst deel te nemen. Meld je hier aan: Contact

De juiste datum van de volgende Moeder Maria dienst vind je in hier: Agenda
 
 
 
 
 
Jaarlijkse Moeder Maria Ascension dienst 

15 Augustus elk jaar 

12.00 - 15.00

 
 
 Bestel deze afbeelding in onze webshop: 
 
https://engelenenelohim.nl/shop/MOEDER-MARIA/16/MOEDER-MARIA-PORTRET-HORIZONTAAL.php
 
 
 

Op 15 augustus elk jaar vindt de jaarlijkse Moeder Maria Ascension dienst plaats. De  witte Ascension vlammen van Moeder Maria zijn op haar Ascension dag - 15 Augustus heel sterk voelbaar in ons Sanctuarium. Haar reinigende en versterkende energieën van Ascension brengen onze ziel in de versnelde spirituele groei en zorgen voor een echte doorbraak op het Pad.

Tijdens deze dienst zal naast het Sacrament van de Heilige Communie ook het Sacrament van de Heilige Zalving met de engelen healing olie plaats vinden. Slechts  een keer per jaar, alleen tijdens Moeder Maria Ascension dienst neemt een persoonlijke energie overdracht van Moeder Maria plaats.  Dit gebeurd door het middel van een korte persoonlijke boodschap van Moeder Maria die door Rev. Maria Piotrovskaja aan iedere deelnemer overdragen zal worden. 

Let op: vanwege de grote belangstelling adviseren wij u op tijd  uw plaats te reserveren. Meld je hier aan: Contact
 
 

Moge de vrede van Moeder Maria U omringen.

Moge de vrede van Moeder Maria overvloedig in U zijn.

Moge de vrede van Moeder Maria met U zijn.

Moge de vrede van Moeder Maria door U heen schijnen.

Moge de vrede van Moeder Maria op aarde worden gevestigd.

En moge Haar Liefde in allen verblijven.

 

 

 
 
 
Gebed van toewijding van je ziel

aan het Onbevlekte Hart van Moeder Maria

 
 
O gezegende Moeder Maria, de krachtigste Moeder van Genade, Koningin der Engelen en een toevluchtsoord voor alle kinderen van God, wij laten onszelf door u inwijden tot Uw Onbevlekte Hart.
Wij willen onszelf geheel aan u wijden met heel ons wezen en ons hele leven, alles wat we hebben, alles waar we van houden. En aan U geven wij ons lichaam, onze harten en onze Ziel, we heiligen onze huizen, onze families, onze landen en onze geliefde planeet in Uw Hart!
Wij verlangen dat alles, wat wij zijn, alle delen van ons leven van U moge zijn. Moge onze ziel in de voordelen van Uw Moederlijke Zegening voor altijd verblijven. En moge deze toewijding van onze zielen aan Uw Onbevlekte Hart eeuwig durend zijn.

We vernieuwen deze dag voor Uw aangezicht de Heilige beloften van onze Universele doop en onze eerste Heilige Communie. Wij beloven onszelf om moedig de waarheid van ons heilig geloof te belijden in de wet van de Ene God, IK BEN WIE IK BEN. En leven ons leven als de ware kinderen van onze Vader-Moeder God die zich onderwerpen aan alle richtingen van de Levende Christus.
Wij verbinden ons er toe om de geboden van God in ere te houden en ons volledig te wijden aan Uw Onbevlekte Hart.
Gebruik ons, geliefde Moeder Maria, moge Uw zegeningen voor deze wereld door ons heen stromen en via ons in deze wereld zich manifesteren en help ons alle kinderen van God te helen, te ondersteunen en tot de diepste verenging met de Ene door Uw Onbevlekte Hart te leiden.
Wij verkondigen de komst van het Koninkrijk van de Kosmische Christus in de innerlijke tempels van onze Harten, in het kloppende Hart van de hele schepping. Wij verkondigen dat de Levende tegenwoordigheid van de Christus in de heilige Goddelijke vuurkern van elk gezin, elk land en door de hele wereld verankerd mag zijn en tot volle bloei mag komen.
Mag het zo zijn, volgens de Perfecte Goddelijke Plan en Perfecte Goddelijke timing. Zoals boven, zo ook beneden, zoals in de hemel, zo ook op aarde.
Amen
 
 
 
 
 
 Bestel deze afbeelding in onze webshop: 
 
https://engelenenelohim.nl/shop/MOEDER-MARIA/9/MOEDER-MARIA-IN-BLOEMEN.php
 
 
 

Gebed voor Moeder Maria’s aanwezigheid

 
 
IK BEN de Moeder, Alles-Gevend en Vergevend.
IK ontvang Moeder Maria’s Tegenwoordigheid in de Geheime Kamer van mijn hart. IK ontvang Goddelijke Volmaaktheid van het Onbevlekte Hart van Moeder Maria.
 
Op het Onbevlekte Hart van Moeder Maria vertrouw ik x 3 .
 
Moeder Maria en ik zijn van Eén Geest en Eén hart en zo als ik Eén ben met de Moeder, zo BEN IK EÉN met al het leven.
IK BEN de Heerlijkheid van God in elk kind, in elk levend wezen.
IK BEN de Vrouw, Bekleed met de Zon, gekomen om het Christus Licht te laten Schijnen.
Ik en mijn Moeder zijn Eén. IK BEN Eén met de Moeder van Eeuwige Liefde.
IK BEN Eén met de Moeder van Genezing voor de Aarde.
Het uur van de Moeder is gekomen, en ik zegen al het leven met haar Olie van Blijdschap!
 
O geliefde Oneindige Alles-doordringende Aanwezigheid van Almachtige God in mij , U bent de Machtige Meester binnen elke menselijke vorm! Wij erkennen en aanvaarden Uw Volle Aanwezigheid, geopenbaard in de menselijke vorm van iedere ziel. Wij prijzen en danken dat eindelijk, wij bewust zijn geworden van deze Machtige Aanwezigheid op wie we ons kunnen richten en de volheid van God’s werkzaamheid, het "IK BEN” in ons mogen herkennen.
 
 
Ik roep alle Goddelijke wezens op, die met de Violette Vlam werken, om mij toe te staan, dat ik een ankerpunt van Gods Licht in de materie mag zijn.
IK BEN de Moeder, Alles-Gevend en Vergevend! Ik ontvang Moeder Maria’s Aanwezigheid in de Geheime Kamer van mijn Hart.
O Moeder van alle moeders, o Moeder van alle zonen en dochters van God, moge de Zege van uw Hemelvaart nu op ons neer dalen!
Moge wij uw Goddelijke Zuiverheid, Nederigheid, Liefde en Genade Verwerven en belichamen.
IK BEN een Moeder van Genezing voor de Aarde!
IK BEN geliefd door de Moeder en geloof in haar Alchemie en daarom maak die de mijne!
Moeder Maria en IK zijn van Eén geest en Eén hart en zoals IK Eén BEN met de Moeder, zo BEN ik ook Eén met al het leven.
Ik ontvang Goddelijke Volmaaktheid van het Onbevlekte Hart van Maria. Al mijn geestelijke broeders en zusters ontvangen ook deze Goddelijke Volmaaktheid van het Onbevlekte Hart van Geliefde Moeder Maria.
IK BEN Eén met de Moeder van Eeuwige Liefde. Die Eeuwige Liefde van de Moeder verzadigt al het leven op aarde, totdat de volmaaktheid van de Grote IK BEN in iedere levende wezen zich kan openbaren!
Ik Ben het Universele Goddelijke aspect van Ultieme Zuiverheid en Ik roep U toe, Geliefde Moeder Maria, om Uw voortstuwende zuiverende kracht in de materie te mogen vermeerderen. IK BEN een straal van Hoop.
IK BEN de Vlam van Goddelijke Zuiverheid.
IK BEN een Uitstralingspunt, een Kristallen Prisma, die alle eigenschappen van de Witte Straal van de Ascension van mijn hart naar het hart van elke lichtdrager in de wereld over kan brengen.
IK BEN de zegevierende en opstijgende spiraal van de Hemelvaart die nu in actie komt zodat alle zielen op deze planeet weer Zuiver, Volmaakt en Heel mogen zijn. IK BEN de Moeder van Al het Leven!
IK BEN WIE IK BEN en ga door met oproepen met een grotere voortstuwende kracht voor de Goddelijke steun voor al het ongeboren leven zo dat iedere kleine, die een lichaam krijgt alle benodigde hulp zal hebben om hun Goddelijke bestemming en hun Goddelijke Plan te mogen vervullen in zijn nieuwe leven.
Ik houd vast aan een Goddelijke Visioen voor het vestigen van een volmaakt en zuivere thuis-omgeving voor de kleine kinderen, die nu in de incarnatie komen.
IK BEN de Heerlijkheid van God in elk kind.
En IK vraag voor elk kind de volledige hulp van hun eigen engelen team van het begin tot het eind van hun aardse leven.
Ik vraag voor een grotere bezieling, begeleiding en hemelse tussenkomst in het belang van alle kinderen op aarde.
Amen
 
 
Noveen tot Moeder Maria

9 - daagse gebedswake op You Tube kanaal
 

Zeven Aartsengelen
 

 
 
 
 
 
 
 
Geliefde engelen vriend, jij bent van harte welkom deze prachtige noveen tot het Onbevlekte Hart van Moeder Maria op ons You Tube kanaal ZEVEN AARTSENGELEN een keer te volgen. Begin met bekijken van de video vanaf DAG 1 en ga iedere dag verder met de volgende video t/m DAG 9.
Dit is geen katholieke wake, maar een mystiek 9-daags ritueel voor openminded spirituele zoekers van het nieuwe Aquarius tijdperk. Wij verbinden onze harten in Liefde voor de Koningin der Engelen, gezegende Moeder Maria, en wij vereren samen de zuiverste manifestatie van Universele Goddelijke Vrouwelijke Aspect die samen met Universele Goddelijke Mannelijke Aspect onze Universum in Leven houdt.
 
Tijdens ieder video gebed deelt Moeder Maria zeer rakende geestelijke boodschap met je. Zoooooooo mooi en ontroerend. Je  voelt haar werkelijk tegen jou persoonlijk te spreken. Er komt zoveel Licht vrij via de gebeden die in deze gebedswake voorkomen dat vele karmische blokkades in je persoonlijke wereld zomaar opgelost kunnen worden.
De noveen tot Moeder Maria versterkt je innerlijke verbinding met haar Goddelijke wezen en je voelt dat ze letterlijk naast je in je leven komt te staan. De noveen tot het Onbevlekte Hart van Moeder Maria is echt het mooiste cadeau aan jezelf wanneer je jarig bent. Ga van start met deze noveen op je verjaardag, maar ook op andere cruciale momenten op je Pad. 
 
De noveen tot Moeder Maria ruimt oude karmische blokkades op in je persoonlijke wereld en tegelijkertijd zuivert ook je energieveld. Het helend en zuiverend effect van deze noveen is voelbaar op alle niveaus van je wezen - op het fysieke niveau, waar je cellen en organen een grondige schoonmaakbeurt krijgen, op het emotionele niveau, waar je emotionele patronen en emotionele knooppunten door liefdevolle stralen van Moeder Maria’s hart geraakt zullen worden, op het mentale niveau, waar je complete gedachtenstroom door de vuurproef van Moeder Maria’s geest zal gaan.
Ook op het etherisch niveau van je wezen zullen krachtige veranderingen plaats vinden. Je herinneringen van je verleden, je complete zielsgeschiedenis zullen met de krachtige golven van Liefde uit Moeder Maria’s hart tijdens de 9 gebedsdagen gespoeld worden. Dit alles zorgt ervoor dat je je na afloop van deze noveen als herboren voelt.  In de extreme levenssituaties waar zeer slechte gezondheid, een financiële ramp of zware relatieproblemen een zielsverwoestende rol spelen, kun je kiezen om de noveen tot Moeder Maria  3 x 9 dagen te houden. Hoe groter je probleem is en hoe meer je ziel naar een echt wonder in je levenssituatie snakt, des te langer hoort je noveen te duren, zodat Moeder Maria  meer energie van je devotie kan ontvangen en meer Licht van haar hart naar je toe zou kunnen laten stromen.
Wij wensen jou heel veel vreugde en plezier met je novena! Meer keer per jaar volgen wij deze novena gezamenlijk. Hoe meer mensen het gebed tegelijk geven des te sterk zal ook de resultaat van de novena zijn.
 
Wil jij graag weten op welke dag gaan wij weer als een community  van start met deze novena? Abonneer dan gratis op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte: https://eepurl.com/dDbG1r
 
 
 
 
Bestel deze afbeelding in onze webshop: 
 
https://engelenenelohim.nl/shop/MOEDER-MARIA/8/MOEDER-MARIA-GOD-S-GENADE.php
 
 
 
 
Wees gegroet Maria
 

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U.
Gezegend zijt gij onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus.
 

Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zonen en dochters van God,
nu en op het uur van onze overwinning
over zonde, ziekte en dood.
 
 
 
 
 
 
Wees gegroet in de Engelen taal
 
 

Elem Marei Oaeg ae Mirije
 
Elohaim e ie Uave

Aeleve Uave e ai Teas

Ie Aeleve e Loeim ae Uave Edem Jesu
 
 

Aloem Marei Maa Taa ae Telos

Suave i Elli Ra-Elli ie El-Marei ae Telos

Noi ie em Temae ae Elli Pradeim

Ase Molou, Kaleo ie Baal
 


AEOM      AEOM      AEOM
 
 
 


Bestel deze afbeelding in onze webshop:
 
https://engelenenelohim.nl/shop/MOEDER-MARIA/13/MOEDER-MARIA-IN-PARADIJS.php
 
 
 
 

 
Boodschap van Moeder Maria
 

Abonneer hier gratis op de engelen boodschappen:
https://eepurl.com/dDbG1r

 

 
Mijn lieve kind,

Moge de rozengeur uit mijn eeuwig bloeiende rozentuin nu in je fysieke wereld verschijnen. De mooiste rozen van het engelenrijk gaan vandaag speciaal voor je open. Jij bent mijn dierbare kind uit het hiernamaals die ik altijd zo graag op schoot heb gehad en zo vaak in een eeuwige liefdevolle omhelzing tegen mijn borst heb gehouden. Adem nu de zacht-zoete geur van mijn parelmoer witte en pastelroze roosjes in. Dit zijn de bloemen die je aan de zalige kindertijd in het engelenrijk doen herinneren… De engelen uit mijn rozentuin, die samen met mij vandaag naar je toegekomen zijn, staan nu in een serene cirkel van vrede rond je heen en blijven met hun vreedzame glimlach de rozenblaadjes in je kamer strooien.

Vrede, vrede, vrede…vrede en liefde, liefde en licht, licht en vrijheid… Spreid je vleugels wijd open, mijn lieve kind, zweef vol vertrouwen in de blauwe lucht en weet dat de mooiste uitzichten op je Pad vast en zeker nog zullen komen. 


Mijn lieve engel, het is alweer zo lang geleden dat jij uit ons engelenparadijs vertrokken was, maar toch zal ik nooit vergeten hoe jij met je broertjes en zusjes, je zielskameraadjes,  bij mij in de engelen crèche aan het spelen was. Ruime tijd voordat jij in deze incarnatie ging heb jij bij mij in mijn "Maria kindercrèche” gezeten. Samen met mijn lieve oppas-engelen hebben wij  je ziel, je innerlijk kindje, spelenderwijs met onze engelen wijsheid gevoed en met onze onvoorwaardelijke liefde gekoesterd. Voor zover jij het toegelaten hebt, hebben wij ook de wonden van je ziel genezen en langzaam maar zeker hebben wij jou voor de daling in de materiële wereld voorbereid. 

Je geboorteland, je nieuwe omgeving en je nieuwe familie was ruim voor je vertrek door Christus aan je bekend gemaakt. Ik heb in de korte tijd daarna nog zo goed als ik kon je op je gemak gesteld en verzekerd dat dit keer het onzichtbare gouden koord tussen jouw hart en mijn hart voor altijd verbonden zal blijven.

Jij zag een echte moeder in mij en onze liefdevolle verbinding was alles voor je toch was de dag van afscheid uiteindelijk gekomen en volgens de Hogere Wil van onze Vader-Moeder God moest je wel uit mijn engelen kinderverblijf vertrekken.
Ik heb je belooft om je nooit zonder mijn liefde en aandacht op aarde te laten. Dit is ook geen enkel toeval dat jij vandaag mijn engelen boodschap aan het lezen bent. 
Mijn lieve kind, ik heb je op mijn handen door de donkerste en diepste dalen in je aardse leven gedragen. Soms voelde jij een wonderbaarlijke aanwezigheid van je hemelse moeder op je Pad en soms voelde je mij niet meer. 

Ik ben vandaag naar je toe gekomen om je onderdrukte verdriet en ontevredenheid, bezorgdheid, onbegrip, boosheid en diepe angst van de bodem van je ziel weg te halen. Al deze gevoelens zijn gevoelens van een eenzaam kind die zonder voldoende aandacht, zorg en liefde aan het overleven en het zelf uit te zoeken achter gelaten is. 

De wereld van het licht waar jij vandaag gekomen bent is een waar paradijs van liefde, oneindige vrede en ongekende schoonheid. De harmonie, de verbinding en betrokkenheid tussen alle levende wezens in onze geestelijke wereld zijn zo natuurlijk en zo vanzelfsprekend. Deze herinneringen zullen jou, mijn lieve kind, nooit verlaten.

Wat een contrast is dit met het leven in de fysieke wereld waar verstoorde familiebanden, verstrikte karmische relaties, competitie- en onderdrukkingsgeest en alle soorten manipulatie de innerlijke moed van de ziel van het Licht doen verzwakken. Ik ken dit niet uit de films van de akasha kronieken, geliefde ziel, maar ik heb het zelf tijdens mijn vele dramatische levens op aarde van heel erg dichtbij mogen ervaren… Ik weet wat je meemaakt, mijn lieve kind, ik weet het.

Ik moet je vertellen dat wanneer een hartverbinding met je aardse ouders heel dun of verbroken is, je vanzelf in een wereld terecht komt waar veel schaduw is. Ik ben vandaag naar je toegekomen om je weer te laten herinneren dat ondanks een wankelend heart-to-heart contact met je vader en moeder in de materie de eeuwige verbinding van je ziel met mijn hart nog steeds levend en sterk is. Ik hou van je, mijn kind. Ik hou van je met heel mijn hart. 

Kom tot mij, ik zal je troosten. Kom tot mij, ik zal je de weg uit de negative cirkel van zelf-afwijzing, zelf-oordeel en zelf-kleinering wijzen. Kom tot mij en ik neem de valse bezorgdheid van je af die niets met de echte realiteit te maken heeft. Kom tot mij en ik zal je leren hoe je je innerlijke vrede beter kunt bewaken wanneer oordeel, jalousie en arrogantie op je ziel zijn gericht. Kom tot mij en ik zal je opnieuw herinneren hoe het voelt om de blije impuls van je hart te gaan volgen. Kom tot mij, mijn lieve kind, en wij zullen opnieuw onze krachten bundelen. Want de tijd is voorbij wanneer je je eigen dromen en wensen steeds aan  anderen aan moet passen die om welke rede dan ook de controle over je leven en je vrije wil schijnen te houden.

Ik ben je moeder uit het engelenrijk. Mijn moederlijke liefde is oneindig. Volg mij, bid tot mij, praat met mij en ik laat je zien waar en hoe jij je vrije vlucht met gespreide vleugels kunt beginnen.

Moge de zegeningen van oneindige vrede, vrijheid en liefde uit mijn hart nu op je neer dalen!

Je Engelen Moeder voor altijd,

Moeder Maria

 
 
 
 
Bestel deze afbeelding in onze webshop:
 
https://engelenenelohim.nl/shop/MOEDER-MARIA/15/MOEDER-MARIA-IN-ZEGENING.php

 


~ Moeder Maria geneest je familiebanden ~

Therapeutische sessie live of op Skype met Rev. Maria Piotrovskaja
 
 
 
Tijdens deze sessie ontvang je een spirituele assistentie in het herstel van de stroom van liefde tussen jou en je biologische ouders, de energetische zuivering van je familie stam tot en met  de zevende generatie, afhankelijk van de heftigheid van de energetische /karmische storingen in de familie lijnen, wordt het aangeraden om de twee aparte sessies voor de schoonmaak van de moederlijn en voor de schoonmaak van de vaderlijn te boeken, in sommige lichte situaties is het mogelijk om de genezing van de familie stam van beide lijnen in een sessie te houden. Deze sessie is standaard inclusief de verwijdering van een eventuele vloek als die aanwezig is.

Deze sessie is gesponsord door Moeder Maria, ze is nauw betrokken bij deze sessie en zorgt voor vele wonderen in het herstel van gebroken familiebanden. Deze sessie is een echte aanrader voor iedereen die een gebroken of een zwaarbeladen relatie met eigen moeder of vader door het leven heeft.
 
Duur van de live sessie: 2 uur   Kosten: €150,-  
 

Duur van de Skype sessie: 75 min.  Kosten: €90,-