Over ons

 
 Over de geestelijke basis van het spiritueel centrum Zeven Aartsengelen

 

 
 
Het spiritueel centrum Zeven Aartsengelen is een krachtige focus van het zuivere engelen Licht en Goddelijke Wijsheid. Er is een machtige kristallen ark van het Licht die dit centrum in Zuid-Nederland, Dongen, met de planetaire spirituele  regering in Shambhalla  verbindt.
 
Midden in het Sanctuarium van het spiritueel centum Zeven Aartsengelen is een zilveren ladder van het Licht verankerd die ook de Engelen Ladder wordt genoemd, dat de materiële dimensie van de menselijke wereld met de hogere 22ste dimensie van de engelen wereld verbindt.
 
De Witte Ascension Vlam van Goddelijke Moeder Omega is  in het Ascension kleed van dit centrum verankerd en deze vlam wordt alleen maar sterker met iedere nieuwe bijeenkomst.
 
De Heilige Graal op het altaar is gevuld met de energetische essentie van de drievoudige vlam van Goddelijke Wijsheid, Kracht en Liefde die met de drievoudige vlam op het centrale altaar in Shambhalla en met de drievoudige vlam in de Tempel van de Heilige Geest van de Heer Maha Chohan op Sri-Lanka resoneert.
 
De Goddelijke zegeningen van Elohim vloeien non-stop vanuit de hogere sferen van het Licht in het Sanctuarium van het spiritueel centrum Zeven Aartsengelen. De Heilige Graal van het altaar is gezegend door Zeven Elohim en Zeven Aartsengelen en zorgt voor een directe verbinding met het Heilige  Hart van Alfa en Omega, de Vader-Moeder God in de Grote Centrale Zon. 
 
Het spiritueel centrum Zeven Aartsengelen is energetisch bedekt met een Heilige mantel van bescherming en geestelijke leiderschap  van de Grote Witte Broederschap. Dit centrum vormt een uiterlijke poort van de Grote Witte Broederschap die volgens het Grote Kosmische Plan in deze cruciale tijd voor de mensheid  tot stand gekomen is zodat iedere spirituele zoeker, die aan de activiteiten van het centrum Zeven Aartsengelen deel neemt, snel met de Bron des Levens in de Grote Centrale Zon en met de Universele Hiërarchie van het Licht in verbinding kan komen. De leringen van de Grote Witte Broederschap die vanuit dit centrum worden verspreid zorgen voor een versnelde spirituele groei van de studenten, activatie van de persoonlijke geestelijke krachten en diepgaande voorbereiding van de ziel voor de Initiatie van Ascension. 
 
Het spiritueel centrum Zeven Aartsengelen zet de traditie van de Mysterie Scholen van de oude beschavingen voort. Alle Mysterie scholen van alle tijden zijn persoonlijk gesponsord door Heer Maitreya, de geestelijke Vader/Goeroe van Jezus. Geliefde Maitreya is ook de geestelijke grondlegger van Universele Priesterschap die door de Universal Ministry of Divine Love in deze moderne tijden wordt uitgedragen.
 
 

 

De geestelijke leiding van dit spiritueel centrum ligt op het hogere niveau in de handen van Zeven Aartsengelen, heel specifiek van Aartsengel Michael en Koningin der Engelen, geliefde Moeder Maria en ook in de handen van de volgende Opgevaren Meesters: Heer Maitreya, Maha Chohan, Jezus de Christus, Heer Melchizedek en Sanat Kumara en zijn tweelingziel geliefde Venus.
 
De geestelijke leiding van het spiritueel centrum Zeven Aartsengelen op het aardse niveau ligt in de handen van engelendienaar Amadeia of the Light, beter bekend voor velen als Reverend Maria Piotrovskaja, de Hogepriester van Universal Ministry of Divine Love.
 
 
Over de engelen boodschapper Amadeia/Reverend Maria Piotrovskaja 
 
 
Amadeia/Rev. Maria Piotrovskaja, is een bewuste ontwaakte engelendienaar, een engel in incarnatie, hoogsensitieve oude ziel, helderhorend, helderziend en heldervoelend, spirituele leraar,  parapsychologe,  zielen healer, dienaar van Goddelijke Moeder en de wegwijzer naar het Pad van Ascension. 
 
Rev. Maria Piotrovskaja is de oprichtster, de geestelijke leider op het aardse niveau en de hoofddocent van het spiritueel centrum Zeven Aartsengelen in Nederland, Dongen, Noord-Brabant. 

Rev. Maria Piotrovskaja werkt al sinds 1996 in opdracht van de Grote Witte Broederschap en wordt persoonlijk begeleid in haar Missie door de Heer van de Heilige Geest van onze planeet, Maha Chohan. 
 
 
 
 
Rev. Maria Piotrovskaja heeft als spreekbuis van de Opgevaren Meesters vele lezingen, presentaties, workshops en trainingen in diverse spirituele centra en spirituele beurzen in Nederland en België sinds 2002 gegeven. Sinds 2008 was ze gestart met haar eerste spiritueel centrum "Aquarius”. Vanwege de krachtige  spirituele groei van haar leerlingen, van haarzelf en ook vanwege de verdieping van de opdracht van de Opgevaren Meesters voor haar spirituele groep werd haar eerste spiritueel centrum - Alternatief educatie en behandel centrum "Aquarius” in november 2017 in het spiritueel centrum "Zeven Aartsengelen” veranderd.


Rev. Maria is bekend in de engelenwereld onder haar oorspronkelijke engelennaam Amadeia of the Light. Als een engel van natuur staat ze heel dicht bij de wereld van de engelen, Aartsengelen en Elohim. Ze heeft ook al meer dan 5 jaar de engelen boodschappen op een regelmatige basis aan de belangstellenden doorgegeven ( in het Nederlands en ook in het Engels ). De engelen boodschappen van de laatste jaren zijn gebundeld in de vorm van een e-boek en is in de webshop te bestellen. 

Sinds kort zijn de Nederlandse engelen boodschappen ook via het You Tube kanaal van Amadeia "Zeven Aartsengelen” te beluisteren. Bekijk hier de video boodschap van geliefde Moeder Maria:
 De Engelse engelen boodschappen zijn op You Tube kanaal "Universal Prayers" te beluisteren. Bekijk hier de boodschap van Aartsengel Gabriel in het Engels:
 
 

 
Iedereen is van harte welkom om op de Nederlandse engelen boodschappen in de vorm van een nieuwsbrief van het spiritueel centrum Zeven Aartsengelen  te abonneren. 
 
Klik hier om gratis Nederlandse engelen boodschappen op je e-mail te ontvangen: http://eepurl.com/dCiIsb of laat je e-mailadres in onze mailing lijst op te nemen, zo blijf je op de hoogte van de aankomende activiteiten van het spiritueel centrum Zeven Aartsengelen : Mailinglist
 
 


De engelen en Aartsengelen vervullen een belangrijke rol in de Grote Witte Broederschap als vertegenwoordigers van de Grote Kosmische Wetten, als geestelijke begeleiders, dienaars, genezers en leraren van de menselijke evoluties op aarde. Op dit moment zijn er honderden duizenden engelen in incarnatie op aarde. Het is God’s bedoeling dat alle engelen in incarnatie een krachtige eenheid zullen vormen met elkaar, niet alleen op het innerlijk maar ook op het uiterlijk niveau in contact zullen komen en dankzij hun actieve engelennetwerk een machtige positieve verandering in het menselijke bewustzijn tot stand zullen brengen. 

De engelenschool "Engelen voor Engelen” en de school van Elohim  zijn twee belangrijke vormen van engelen educatie die het centrum "Zeven Aartsengelen” aan de spirituele zoekers biedt. Lees hier meer over de Engelen School en over de Elohim SchoolDankzij de hoge geestelijke sponsoring van dit geestelijk kanaal van de Goddelijke Wijsheid, wat in feite dit spiritueel centrum is,  zijn de overdrachten van de hoge energieën van de Aartsengelen, Elohim, Opgevaren  Meesters en Kosmische Wezens in de vorm van zegeningen, initiaties en inwijdingen heel erg krachtig en zuiver van aard. Deze overdrachten van hoge kosmische energieën vinden plaats tijdens de lessen van de Engelen School, de school van Elohim, priesterlijke trainingen  en ook tijdens de openbare diensten. Wil je graag een losse les nemen of een openbare dienst bij wonen? Jij bent van harte welkom! Meld je aub per email aan: Contact
 

 
Universal Ministry of Divine Love
 


Rev. Maria Piotrovskaja is niet alleen spiritueel actief in Nederland, maar  ook op het internationaal niveau.  Ze is de oprichtster en het kloppende hart van de internationale gemeenschap "Universal Ministry of Divine Love” waar de volgers van alle wereldreligies, diverse spirituele overtuigingen, filosofieën en bewegingen bij elkaar worden gebracht door de kracht van Goddelijke Liefde.
 
 
Rev. Maria Piotrovskaja voelt zich geroepen om alle engelen in incarnatie en alle kinderen van God ongeacht hun uiterlijke verschillen door de draden van Onvoorwaardelijke Universele Goddelijke Liefde te verbinden. De internationale activiteiten van Rev. Maria zijn goed op haar Engelstalige You Tube kanaal Universal Prayers te volgen. Haar openhartige optreden op You Tube sinds 2013 heeft boven alle verwachting in voor een massale respons van de kijkers gezorgd. 

Universal Ministry of Divine Love is een geestelijke eenheid van zielen die zich graag voor het verspreiden van planetaire vrede, verlichting van de mensheid en innerlijke verbondenheid met de Schepper willen inzetten. Universal Ministry of Divine Love staat buiten georganiseerde vormen van religie en onderwijst een directe, een-op-een innerlijk verbond met God. Dit Ministry is tot leven geroepen door geliefde Jezus die samen met Aartsengel Michael en Moeder Maria de geestelijke sponsors en geestelijke leiders van deze wereldwijde community zijn. 
 
 
 
 
 
Privé sessies met Rev. Maria Piotrovskaja 
 

Gezien de jarenlange ervaring van Rev. Maria Piotrovskaja ( sinds 1989 ) als een engelendienaar, zielentherapeute en parapsychologe staat ze altijd klaar voor iedereen die een diepe spirituele begeleiding bij het navigeren in de volgende levenssituaties nodig heeft : 


  • assistentie in het herstel van de stroom van liefde tussen jou en je biologische ouders, de energetische zuivering van je familie stam tot en met de  zevende generatie, afhankelijk van de heftigheid van de energetische /karmische storingen in de familie lijnen, wordt het aangeraden om twee aparte sessies voor het schoonmaken van de moederlijn en voor het schoonmaken van de vaderlijn te boeken, in sommige lichte situaties is het mogelijk om de genezing van de familie stam van beide lijnen in een sessie te houden. Deze sessie is standaard inclusief de verwijdering van een eventuele vloek als die aanwezig is. Deze sessie is gesponsord door Moeder Maria, ze is nauw betrokken bij deze sessie en zorgt voor vele wonderen in het herstel van gebroken familiebanden. Deze sessie is een echte aanrader voor iedereen die een gebroken of een zwaarbeladen relatie met eigen moeder of vader heeft. 
  • assistentie in het verwerken van de zielen trauma's, Goddelijk inzicht en verwerking van diverse karmische situaties, karmische reading uit je Boek des Levens, emotionele release van een pijnlijke emotionele ervaring uit het verleden en volledige genezing van de wonden van je ziel. Deze sessie is gesponsord en wordt persoonlijk begeleidt door Aartsengel Rafael en geliefde Moeder Maria. 
  • oplossing en verwerking van de conflicten met overleden personen, deze zijn altijd aanwezig bij de sessies wanneer ze betrokken zijn bij de trauma's van de client. Deze sessie is een echte aanrader voor iedereen die een gebroken of zwaarbeladen relatie met zijn eigen moeder of vader heeft gehad en waarbij de ouders al zijn overleden maar waar de zielen nog geen vrede met elkaar gesloten hebben. Geliefde Jezus is de geestelijke sponsor en begeleider van deze sessie.
  • assistentie in de decodering van persoonlijke levensopdracht, Goddelijk inzicht in eigen Missie op aarde, reading uit je Boek des Levens over de kosmische reden van je bestaan, inclusief de activatie van de Goddelijke blauwdruk van je levensmissie. Deze sessie is gesponsord door de Heer Maitreya ( de Guru van Jezus ) en de Grote Karmische Raad. Je ontvangt  een speciale zegening van Alfa en Omega, Vader-Moeder God om je levensmissie te starten of de vervulling van je levensmissie te versnellen. 
  • geestelijke assistentie in reconnectie met de engelen wereld, met God, met je eigen engelen team en met je persoonlijke spirituele begeleiders en voor een versnelling van je persoonlijke spirituele groei. Deze sessie is gesponsord door de 7 Aartsengelen en 7 Archeai en de Aartsengelen van de geheime kosmische stralen. 
  • geestelijke assistentie in een verbetering van een partnerschap, intieme relatie, karmisch inzicht in de verbinding binnen de relatie, oplossing van de karmische blokken binnen de bestaande relaties en creatie van de energetische ruimte voor een nieuwe verbinding met een tweelingziel of een zielenmaat; reconnectie met je tweelingziel, of met je zielenmaat met welke je voorbestemd bent om een relatie op te bouwen, een Goddelijke zegening voor je relatie - toekomstige of bestaande. Deze sessie is gesponsord door geliefde Jezus en Magda (Mary Magdalene, de tweelingziel van Jezus) en Aartsengelen van Goddelijke Liefde Chamuel en Charity. 
  • geestelijke analyse van je financiële blokkades, schoonmaak van de basis chakra en geestelijke opruiming van alle vormen van beperking in de doorstroming van het geld. Deze sessie is gesponsord door de Goddelijke Moeder Omega. 
 
Lees hier meer over de inhoud van 11 transformerende privé sessies
met engelendienaar Amadeia/Rev. Maria Piotrovskaja: Consulten

 
 


Alle sessies zijn op basis van een diepgaand energetisch, spiritueel en emotioneel release werk met een voorgesprek, energetische clearance, healing van de wonden van de ziel en persoonlijke geestelijke zegening van de Aartsengelen, geliefde Jezus, Moeder Maria en je persoonlijke spirituele begeleiders die zich tijdens de sessie kunnen openbaren.

 
Live sessies duren standard 2 uur. Kosten van een live sessie 120 minuten: €150,- 

Skype sessies duren 30 of 60 of 75 minuten.
 
Kosten Skype sessie 30 minuten: €45,- 
 
Kosten Skype sessie 60 minuten: €75,- 
 
Kosten Skype sessie 75 minuten: €90,- 


Voor alle vragen over de sessies en boekingen stuur je bericht naar Amadeia via Contact