Maha Chohan dienst

 
 Maandelijkse Maha Chohan dienst
 
voor Activatie van de Geestelijke Krachten in je
 
Zaterdag 13.00 - 15.00
 
Raadpleeg onze Agenda voor de juiste datum
 
 
 

 
 

 
Maha Chohan dienst is een diepgaande meditatieve dienst die al onze aandacht naar binnen richt. Maha Chohan is een Opgevaren Meester die een zeer hoge positie in de Grote Witte Broederschap bekleed. Hij is de aardse vertegenwoordiger van het fundamentele aspect van onze Universele Schepper - de Heilige Geest. Maha Chohan dient als een kosmische opvanger, transformator en distributeur van de Heilige Geest op onze planeet. Samen met zijn adepten, leerlingen en engelen van de Heilige Geest dient hij in zijn Tempel van Heilige Geest in de etherische dimensie boven Sri-Lanka.  Vanuit zijn etherische verblijft verspreidt hij de golven van de Heilige Geest door alle landen en continenten, die iedere moment van dag en nacht op  alle levende wezens dalen.
Maha Chohan is een grote Meester van het Licht die op afstand het levens transformerende innerlijke proces van activatie van de geschenken van de Heilige Geest in alle kinderen van God begeleidt.  Hij is de Grote Initiator die door onze vader-Moeder God bemachtigd is om de 9 geschenken van de Heilige Geest aan de ontwaakte zielen te schenken. 
 
Onze devotionele Maha Chohan dienst creëert de nodige geestelijke ruimte voor de zoekende zielen die streven om het perfecte instrument  van de Heilige Geest hier op aarde te mogen worden. 

 
 

 

Deze dienst zorgt niet alleen voor een krachtige zuivering van je energieveld op alle niveaus, maar ook voor de versterking van je innerlijke geestelijke krachten. De geleide meditaties, devotionele liederen en geest transformerende gebeden, die allemaal aan de orde komen op deze dienst, zorgen voor ontlading van je geheugen lichaam - de harde schijf van je ziel, waar vele pijnlijke ervaringen uit vorige levens opgeslagen zijn.

Verder versterkt Maha Chohan dienst je innerlijke afstemming op je Goddelijke Plan, verruimt  je bewustzijn en verhoogt  je  persoonlijke energietrilling. 

Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je tijdens deze dienst  een persoonlijke binding creëer met de planetaire vertegenwoordiger van de Heilige Geest - Opgevaren Meester Maha Chohan. Deze hart tot hart verbinding met de Meester  brengt jou op het versnelde traject van je geestelijke groei. De 9 geschenken van de Heilige Geest wachten op je. Deze dienst zorgt ervoor dat je ziel, je geest, je chakras, je bewustzijn ruim en zuiver zullen zijn om over de volle kracht van de Heilige Geest te kunnen beschikken. 
 
 
 Maha Chohan! Maha Chohan! Maha Chohan!

Raise us all into thy dazzling Cosmic Christ Illumination,

that we may become that Blazing White Light

that draws all mankind upward until they become

that Great Light also!
 

 
 

 


I AM the living embodiment of Maha Chohan where I AM!

Blessed Maha Chohan come now and equip me and fit me for cosmic service

with your legions of the Holy Spirit!
 

 
Tijdens Maha Chohan dienst net als bij alle onze diensten gaan wij:

 
- gebeden, affirmaties, decrees en mantras in het Nederlands maar meestal in het Engels reciteren
 
 - devotionele liederen in het Engels zingen
 
- diepgaande geleide meditaties volgen
 
- spirituele leerlingen voor bezinning en persoonlijke groei ontvangen 
 
- aan het Sacrament van Heilige Communie deel nemen
 
 
Deze dienst is op basis van een vrije gift van je hart, je liefdevolle bijdrage is vitaal voor de continuïteit van onze activiteiten! Jij bent van harte welkom  aan de volgende Maha Chohan dienst deel te nemen. 

De juiste datum van de volgende Maha Chohan 
dienst vind je in hier:https://engelenenelohim.nl/agenda/ 
 


9 Geschenken van de Heilige Geest
 
 
 
 
~ De Gave van Geloof
 
  ~ De Gave van Genezing
 
   ~ De Gave van Wonderen

~ De Gave van Kennis

~ De Gave van Wijsheid


~ De Gave van Profetie

~De Gave van het Spreken in Vreemde Talen
 
~ De Gave van interpretatie van de Vreemde Talen


~ De Gave van het Onderscheidingsvermogen


 
 
 


 
Mantras naar de Heilige Geest
 

Come, Holy Spirit, enlighten me!

O, Holy Spirit, come unto me!


May the Living God as the Holy Spirit enter my temple now!

Lord God Almighty,

let your Holy Spirit that is infinite Light

release the powerful flow of Divine reality through me now!
 
 
 

 
 
 
 
 Prayer to the Holy Spirit
 
 
 
Come, Holy Spirit, fill my heart with your holy gift, the gift of love.
Fill my mind with your holy gift, the gift of discernment.
Fill my eyes that I may see your works in me and all around me.
Fill my ears that I may hear your works in the world and in the lives of others.
Fill my hands that they may do the work of love without thinking.
Fill my feet that they may carry me in faith and knowledge.
Fill my soul with the gift of light, that it may shine with love eternal.


Blessed Spirit of God, I thank you for your Holy Presence in my life.
These have brought me hope, joy, and peace.
So please use me to bless others so that they can experience
these blessings from your Holy Spirit.
Open my eyes to those who need this blessing.
Give me the gracious words and your spiritual empowerment to share this blessing with others at just the right moment they need to receive them.
I thank you, my blessed Lord Maha Chohan for your Grace
to bless others through the Christ in me. 
AMEN.