PriesterschapUNIVERSELE PRIESTERSCHAP TRAINING 
 
LEVEL 1

 6, 7, 8 AUGUSTUS 2021

11.30 - 18.00 

 
HOOGTEPUNTEN VAN DE TRAININGDAG 1  VRIJDAG  6-8-2021

 • OPENING VAN DE KOSMISCHE ZETEL VAN JE ZIEL 
 • INWIJDING VAN DE ALTAR
 • HANDENWASSEN ~ PRIESTERLIJKE INWIJDINGSRITUEEL
 • SACRAMENT VAN DE ZIEKENZALVING
 • INZEGENING VAN DE HEILIGE OLIE
 • ACTIVATIE VAN DE PRIESTERLIJKE HEALING STRAAL  

DAG 2  ZATERDAG  7-8-2021

 • ACTIVATIE VAN JE PRIESTERLIJKE MISSIE OP AARDE 
 • VERZEGELING VAN JE PERSOONLIJKE BOND MET YAHOSHUA
 • REINIGING VAN HET HUIS, MENSEN, DIEREN, ONDERWERPEN
 • WERKEN MET HET WIJWATER
 • DEMAGNETISATIE VAN DE VLOEKEN
  
DAG 3  ZONDAG  8-8-2021
 
 • THE COSMIC ORDER OF THE ANCIENT OF DAYS
 • CLEARANCE VAN JE INCARNATIELIJN OP AARDE
 • SACRAMENT VAN DE HEILIGE COMMUNIE
 • VOETENWASSEN REINIGINGSRITUEEL
 • ONTVANGST VAN DE PREISTERLIKE ZALVING DOOR YAHOSHUA
 **************
 
UNIVERSELE PRIESTERSCHAP TRAINING  LEVEL 3

 11 & 12 DECEMBER 2021
 
DAG 1

 • DOOP SACRAMENT
 •  SOUL RETRIEVAL RITUEEL
 • MYSTERIËN VAN DE HEILIGE GEEST
 • BAPTISM DOOR HET HEILIGE VUUR
 • SPIRITUELE HEALING MET YAHOSHUA
 • ACTIVATIE VAN JE BOND MET JE HEILIGE CHRISTUS ZELF

DAG 2
 
 • HUWELIJK SACRAMENT
 • RITUEEL VAN DE OVERGAVE AAN DE KOSMISCHE CHRISTUS 
 • 4 HOOFDINITIATIES OP HET PAD VAN PERSOONLIJKE CHRISTUSSCHAP: TRANSFIGURATION,CRUCIFIXTION, RESURRECTION, ASCENSION
 • LOS SNIJDEN RITUEEL
 • ACTIVATIE VAN JE PRIESTERLIJKE GODDELIJKE PLAN 

Geliefde engelenvriend, deze training is zeer krachtig en zal uitsluitend live, in de Sanctuary van het Zeven Aartsengelen spiritueel centrum te Dongen gegeven worden. Het is niet mogelijk om deze training online te volgen. Vanwege  omstandigheden met corona kunnen we niet garanderen dat deze training later opnieuw gegeven zal worden. De tijd is nu. Grijp je kans om de mystieke weg van de Universele Priesterschap in dit leven te bewandelen. 
 


 
Studiekosten per dag: €145,- / per 3 dagen: €435,-


De kosten dienen in contanten bij aanvang van de training afgerekend worden.

Bekijk hier de live stream met Rev. Maria Piotrovskaja met een diepere uitleg over de Universele Priesterschap training:
 Wie is een Universele Priester?
 


Een Universele Priester is een zuiver instrument van God, die zijn Licht, Liefde, Genade en zijn Wonderen van healing, verlichting en overvloed door middel van de Heilige Sacramenten in deze fysieke wereld manifesteert. Een Universele Priester is een moderne, onafhankelijke priester van het nieuwe Aquarius Tijdperk. Een Universele Priester maakt geen onderdeel uit van de menselijke religieuze structuren, confessies en kerken.

 
 
Hij/zij is een geestelijke dienaar die voortdurend in innerlijke afstemming op de allerhoogste Goddelijke energieën van God de Vader en God de Moeder verblijft en rechtstreeks door de Schepper zelf via de Heilige Geest, de Kosmische Christus en zijn eigen Christus Zelf in zijn werk wordt geleidt. 

Een Universele Priester wordt door de Kosmische Christus gezalfd. De Christus is de machtigste en de grootse Priester die er is in het Leven. Hij vermenigvuldigd zijn aanwezigheid hier op aarde door alle ingewijde Universele Priesters die zijn ankerpunten in de fysieke wereld zijn. 
 

Is een Universele Priesterschap je Goddelijke roeping?


Wil jij graag een betrouwbare en goed getraind menselijk kanaal van de ontelbare Goddelijke zegeningen op deze planeet worden?

Wil je graag als een ingewijde Universele Priester, de geestelijke dienaar van de mensheid, je levensmissie tot vervulling brengen?

Heb je al lang gewild om met de Grote Witte Broederschap: de heiligen, adepten en avataren uit alle religieuze tradities, de engelen en aartsengelen en de grote kosmische wezens samen te gaan werken?

Wil je ook graag voor altijd als een ingewijde Universele Priester met de machtige Kosmische Hiërarchie van het Licht verbonden zijn? Stuur een bericht met je motivatie  naar Rev. Maria Piotrovskaja toe: Contact
 

 

 

De geestelijke sponsors van de Universele Priesterschap training: 

Jesus de Christus, Melchizedek en Maitreya
 
 

 
 

Deze training speelt zeer belangrijke rol in de planetaire proces van de versnelling van de energetisch trilling van de mensheid, verhoging van het menselijke bewustzijn en van de kosmische transformatie van de planeet aarde zelf.
 
Er is een kostbare geestelijke sponsoring voor de realisatie van de Universele Priesterschap training in Nederland aanwezig. Geliefde Meester Jezus schenkt gedeelte van zijn kostbare licht aan alle deelnemers van deze training. 

De grote Heer Melchizedek, de oude Meester van het Licht die van Sirius afkomstig is en die de geestelijke leider van de oudste mystieke orde van Universele Priesters op aarde -  "The Cosmic Order of the Ancient of Days” is, zorgt voor de transfer van het licht van zijn orde naar alle deelnemers van deze training toe. 

De Grote Initiator - de Heer Maitreya, een van de Heersers van Shambhalla, die de Kosmische Christus op aarde vertegenwoordigt, schenkt de lichtmantel van de Universele Priester aan alle afgestudeerde deelnemers van deze speciale training.

De inwijding tot Universele Priester/ The Ordination is onuitwisbaar. De mantel die jij op het eind van de training zal ontvangen zal voor eeuwig op je schouders rusten. Er word een speciale uitgebreide ceremonie van de inwijding tot Universele Priester op de laatste bijeenkomst van de 6de level van de training uitgevoerd. Op deze dag ontvang je ook een officieel certificaat die het bereikte niveau van je persoonlijke meesterschap als de gezegende dienaar van de mensheid - de Universele Priester, bevestigt. 

De lessen en de inwijding tot Universele Priester komt tot stand dankzij de geestelijke en fysieke inspanningen van Bishop van Universal Ministry of Divine Love, Reverend Maria Piotrovskaja. Lees meer over Rev. Maria Piotrovskaja op de pagina: Over ons.
Bekijk Rev. Maria Piotrovskaja in actie op haar You Tube kanaal Universal Prayers: https://youtu.be/ZBhoztmjEhM
 
 
 
 

 
Op weg naar Universele Priesterschap
 


1. Universele Priester als een Goddelijke Dienaar

Een universele priester is een persoon die het sacrament van priesterschap heeft ontvangen wat hem in zijn liefdevolle en onzelfzuchtige dienstbaarheid naar de mensheid toe versterkt. Dankzij zijn geestelijke mantel is de universele priester in staat beter van de innerlijke behoeftes van de ziel te voorzien. Hij is de wijze leraar, de geestelijke raadgever, de kenner van de Kosmische Wetten, de waakzame geestelijke begeleider, de healer van de lijdende zielen en de bewuste beschermer van het Goddelijke licht in ieder hart en dit allemaal tegelijkertijd.

Het woord "priester” is afgeleid van het Griekse woord " presbuteros” dat de oudste (van de gemeente) of een ouderling betekent. De universele priester voert rituele handelingen uit die iedere ziel bewust maken van haar eigen gaande spirituele processen. Hij is een zuiver, betrouwbaar en liefdevol instrument in de handen  van God – de allerhoogste scheppende kracht in het Universum. Hij is niet verbonden met de traditionele religieuze structuren, maar put zijn geestelijke kracht uit zijn directe mystieke verbinding met de Bron en met de Hoge Scheppende Kracht van Vader-Moeder God. Dit maakt hem persoonlijk verantwoordelijk  voor al zijn rituele handelingen, persoonlijke adviezen en al  het geestelijke werk die hij verricht.

De universele priester vervult een belangrijke rol in onze maatschappij als een geestelijke koerier tussen de geestelijke en fysieke dimensie op aarde. De universele priester is echter geen persoon die zijn permanente plaats tussen God en mens claimt. In tegenstelling, hij laat iedereen vrij om zijn eigen spirituele weg te bewandelen. Hij assisteert wel de ziel in haar eigen persoonlijke ontdekkingstocht naar de Goddelijke ouders Alfa en Omega en eigen Goddelijke lichtkern "Ik Ben Wie Ik Ben”. De universele priester is daarom geen bemiddelaar tussen mens en God maar een spirituele assistent die iedere ziel met zijn Schepper helpt te herenigen. Hij zorgt er ook voor dat de zoekende ziel op eigen kracht in verbinding met God zal verblijven.

Dankzij zijn geestelijke training en inwijding  heeft de universele priester een hogere graad van verbondenheid met God bereikt dan de zielen die van zijn spirituele assistentie genieten. Dit maakt hem niet beter of hoger dan zijn medemens, maar wel behulpzamer in het proces van de planetaire verlichting. Zijn geestelijke mantel zorgt ervoor dat hij meer licht in zijn cellen, chakra’s en in zijn aura vast kan houden. Hij is daardoor beter in staat de gemeenschap in de richting van de ultieme vrijheid van de ziel te leiden dan andere mensen.


 

2. De rol van Universele Priesterschap in het Aquarius tijdperk


Wij leven in de tijd wanneer de menigte geen vertrouwen meer in de officiële kerkelijke instanties heeft, maar dit is ook de tijd wanneer velen hun Goddelijke lichtkern aan het herontdekken zijn. De tijd wanneer God slechts tot enkele zielen spraak en via officiële kerkelijke hiërarchie met de massa’s communiceerde is voorbij. De nieuwe tijd is aangebroken wanneer iedere ziel zijn persoonlijke verbinding met de Bron, met  de Schepper en met eigen Goddelijke lichtkern zal realiseren.
Er is niets belangrijker in dit nieuwe Aquarius Tijdperk dan de versterking van een persoonlijke een-op-een relatie met God. De universele priester is een geestelijke begeleider van dit uiterst belangrijke herenigingsproces van de ziel. Hij assisteert de ziel in de vernieuwing van haar innerlijke relatie met Vader-Moeder God zodat de bemiddeling tussen ziel en God, de menselijke en Goddelijke wereld in de nabije toekomst niet meer nodig zal zijn. 

Volgens het Grote Kosmische Plan zal uiteindelijk iedere ziel in staat zijn om hun persoonlijke innerlijke ingevingen en geestelijke scholing vanuit de hogere geestelijke wereld zelf te ontvangen.  In deze tussentijd wanneer de kerken steeds minder kracht van de Heilige Geest in hun diensten kunnen aantonen komen de individuele dragers van de Heilige Geest – de universele priesters die buiten de officiële kerkelijke instanties staan om het licht van God, zijn kracht, wijsheid en liefde in de maatschappij te laten schijnen. De universele priesters zijn spirituele vrijwilligers die door God zelf geroepen zijn om in deze overgangsperiode van de kerkelijke geestelijke autoriteit naar de persoonlijke Goddelijke Vrijheid als geestelijke assistenten gehuld in de mantel van de Universele priester van God te mogen dienen. Iedereen die geroepen is om dit waardevolle werk te mogen doen zal door middel van de lessen de krachtigste training gedurende 10 maanden ontvangen.

 
 
3. Waarmee kan een Universele Priester mensen helpen? 


Universele priester kan op vele manieren mensen van dienst zijn. Dankzij zijn heilige mantel van het geestelijke dient hij als een fysiek instrument van Goddelijke zegening, Godgelijke troost en Goddelijke bescherming.  Op deze manier geeft de universele priester Goddelijke zegening (zalving) aan iedereen die erom vraagt. Niet alleen levende wezens zoals mensen en dieren kunnen de zegening van God ontvangen maar ook niet levende objecten zoals huizen, auto’s, bedrijven, praktijken, evenementen. Ook persoonlijke onderwerpen zoals juwelen, edelstenen of kostbare persoonlijke bezittingen waar bijzondere herinneringen aan vast zitten kunnen door een universele priester gezegend worden.
 
De universele priester brengt de zielen dichter bij Vader-Moeder God door Heilige sacramenten uit te voeren zoals de sacramenten van de doop, van de Heilige communie, van het biechten, van ziekenzalving, van vormsel en van een huwelijk. Een universele priester  met een bisschop niveau van dienstbarheid is ook gelegitimeerd de priesterschap inwijdingen te voltooien – dit is de sacrament van de priesterwijding.  Een van de belangrijkste taken van de universele priester is de verzegeling  van het licht in de chakra’s en de afsluiting van het levensenergie kanaal van een overleden persoon. Daarmee  helpt hij de ziel, die haar fysieke lichaam voor altijd verlaten heeft, veilig in de geestelijke dimensies van het licht te aankomen.

Een universele priester vervult ook een belangrijke taak bij de verlossing  van de ziel van kwade geesten, vloeken en bezettingen. Hij bevrijdt de ziel uit het duistere krachtveld van negativiteit en zuivert en harmoniseert de verstoorde energieveld. Hij verzegelt de ziel in de vurige ring van onweerstaanbare Goddelijke bescherming. Een  universele priester gebruikt verder de kracht van zijn geestelijke mantel om de lijdende zielen te troosten en te genezen.   Hij ondersteunt iedere ziel die om zijn hulp vraagt in haar proces van zelfverlichting en zelfgenezing. Het is het Licht van God, de kracht van de Heilige Geest die uiteindelijk voor de transformatie in de lijdende zielen zorgt.
 


4. Wat leer je tijdens de Universele Priesterschap training?

De  Universele Priesterschap training kent 4 basis modules:
 • Intuïtieve training
 • Spirituele scholing
 • Training in uitvoering  van sacramenten
 • Training in samenwerking met Opgevaren Meesters en de gehele kosmische hiërarchie van het licht  

 

A. De intuïtieve training is gericht op de versterking van persoonlijke sensitiviteit voor de hogere vibraties van het licht. Deze training houd in dat de chakra’s, de aura en het bewustzijn van de student veel meer licht zullen bevatten na afloop van deze opleidingstraject dan in het begin van de studie. Daardoor zullen de waarnemingen van de subtiele geestelijke energieën steeds zuiverder en correcter worden.  De oefeningen in synchroniciteit en telepathie vormen een belangrijk onderdeel van deze training.
 

B. Spirituele scholing vormt een belangrijke onderdeel van de opleiding tot universele priester. Je bestudeert kosmogonie, de spirituele leringen van verschillende mystieke tradities en filosofische scholen. Je verdiept ook je kennis over de meest geheime esoterische loges uit de wereldgeschiedenis. Verder wordt veel aandacht besteed aan de spirituele geschiedenis van onze planeet van onder andere de verloren beschavingen van Lemurie en Atlantis.

 
C. Training in uitvoering van sacramenten is essentieel voor deze opleiding. Je bestudeer de mystieke leringen omtrent de 7 sacramenten en je beoefent de sacramenten tijdens de praktijk bijeenkomsten. Je leert verder ook hoe je  een spirituele ondersteuning in diverse moeilijke levenssituaties kunt geven zoals in lastige familiekwesties of op het gebied van relaties. Je leert hoe je de innerlijke pijn van de ziel kunt verzachten en ook hoe je vergeving kunt schenken tijdens het biechten.
 

D. Tijdens het gehele opleidingstraject wordt veel aandacht besteed aan de geestelijke samenwerking met de Grote Witte Broederschap. Je wordt in direct contact gebracht  met verschillende ordenen en geestelijke structuren  van de kosmische hiërarchie van het licht. Tijdens deze opleiding wordt ook je innerlijke verbinding met je  persoonlijke spirituele team geactiveerd.   Een van de belangrijkste aspecten van deze modulen zijn de innerlijke inwijdingen die een voor een gedurende twee jaar elkaar zullen volgen. Je ondergaat de initiaties  van de zeven chohans van de zeven kosmische stralen, de initiaties van de zeven aartsengelen en van de zeven Elohim. 
 

Daarnaast staan de inwijdingen van de Kosmische Christus Maitreya en de machtige Heer van de Universele Orde van de Priesters, Melchizedek. Deze inwijdingen zijn transmissies van het licht die tijdens de praktijkbijeenkomsten in de voorbereide omgeving op geestelijk niveau zullen plaatsvinden. 

Als een dienaar van de mensheid kom je in diep contact met geliefde Jezus. Hij zal vanaf dag 1 je gehele studietraject begeleiden. Hij zal ook tijdens je Ordination op  de mantel van Universele Priester op je schouders leggen.
 
De Rol van Sacramenten in de Universele Priesterschap
 
 

Een Sacrament is een mystieke vorm van het toedienen en overdragen  van Gods Licht en Gods zegeningen aan de kinderen van God via de mantel van de Priester.
 
7 Sacramenten van Universele Priesterschap

 1. Doopsel
 2. Heilige Communie
 3. Vormsel
 4. Biecht/Sacrament van verzoening
 5. Zieken zalving
 6. Priesterwijding
 7. Huwelijk

Een sacrament is een gewijde handeling in het Christendom waardoor God tot mens komt. In die zin staat een sacrament tegenover gebed en offer waarin de mens nadert tot God. Verschillende sacramenten markeren een belangrijk moment in het leven van de gelovige. Het begrip is afgeleid van het Latijnse Sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

Een sacrament is een zichtbaar teken van God in deze fysieke wereld. Dit is een zegel (een bevestiging) van Gods genade voor de ziel die het sacrament ontvangt. Ieder sacrament zuivert en versterkt de ziel op haar Pad van de Hemelvaart. Een sacrament verhoogt de ziel in haar innerlijke waarde, verruimt haar bewustzijn en versnelt haar energetische trilling, wat de ziel steeds dichter bij de Goddelijke wereld van het Licht en bij het Heilige Hart van de vader-Moeder God brengt. 

Sacrament is een Heilig Mysterie waar de onzichtbare aanwezigheid van de Vader-Moeder God in de materiële wereld zich door middel van het sacrament zichtbaar en voelbaar vertoont. Een sacrament bezit een enorme geestelijke kracht van transformatie. Dit is een overdracht van de Goddelijke energie vanuit de Bron des Levens naar de witte vuurkern van de ziel toe. Door het ontvangen, het absorberen en het verinnerlijken van het Goddelijk Licht die tijdens een sacrament word toegediend komt een diepgaande healing, zuivering en versnelde geestelijke groei van de ziel tot stand.  Een sacrament kan uitsluitend door een ingewijde priester toegediend worden. Zijn geestelijke mantel werkt dan als een onzichtbare kanaal van het Licht door welke Gods zegeningen krachtig naar de fysieke dimensie toe kunnen stromen. 

Een Universele priester vertegenwoordigt tijdens het toedienen van de sacramenten de Kosmische Christus en het mystieke lichaam van de Christus op aarde. Door de inwijding tot de Universele priester wordt de ziel van ingewijde met het Goddelijke beeld van de kosmische Christus gesmolten.  De Christus is de hoogste en eeuwige priester die door de Universele priester zich tastbaar (door het middel van sacramenten en de daden van liefdevolle dienstbaarheid) laat manifesteren. Een inwijding tot Universele Priester is werkelijk onuitwisbaar. De mantel die hij na afloop van zijn training ontvangen heeft zal voor eeuwig op zijn schouders rusten.

Een Universele priester vertegenwoordigt tijdens het toedienen van de sacramenten de Kosmische Christus en het mystieke lichaam van de Christus op aarde. Door de inwijding tot de Universele priester wordt de ziel van ingewijde met het Goddelijke beeld van de kosmische Christus gesmolten.  De Christus is de hoogste en eeuwige priester die door de Universele priester zich tastbaar (door het middel van sacramenten en de daden van liefdevolle dienstbaarheid)   laat manifesteren. Een inwijding tot Universele Priester is onuitwisbaar. De mantel die jij op het eind van de training zal ontvangen zal voor eeuwig op je schouders rusten.
 
 
 
 
 


De levels van inwijding voor een Universele Priester
 
 

De inwijding tot de Universele Priester kent zeven graden. Vier daarvan zijn lagere wijdingen, de laatste drie zijn de hogere inwijdingen. Tijdens de training tot Universele Priester van 6 modules ontvang je stapsgewijs 6 inwijdingen. De zesde inwijding is de inwijding tot de volgroeide Universele Priester. De zevende inwijding is de inwijding van de Universele priesterschap tot het niveau van de bisschop. De geestelijke voorwaarden en de timing voor deze inwijding worden uitsluitend met de deelnemers van de level 6 van de training besproken. 
 

De 6 inwijdingen van de Universele Priesterschap training:
 

1. De neofiet. Dit is de eerste niveau van de inwijding. Deze inwijding beperkt zich tot de zalving van je derde oog chakra met de Heilige olie van Christus op de derde les van je training. De neofiet is de student die de eerste lessen van geestelijke training met succes heeft afgerond en geen enkele bindende beloftes aan de Christus heeft afgelegd. Zijn rol is de wegwijzer naar het licht. Hij helpt in ontwaking van de zielen die door de Kosmische Christus op zijn Pad worden gestuurd. Lees verder op de subpagina Rooster training de inhoud van de lessen van de eerste level van je training.

2. De ontwaakte. Dit is de tweede niveau van de inwijding. Tijdens deze inwijding wordt je derde oog chakra en je kruin chakra met de Heilige olie van Christus gezalfd. De kosmische taak van de ontwaakte student ligt in het onbevlekte concept voor zijn medemens in het dagelijkse leven hoog te houden. De ontwaakte leerling staat in het voortdurende verbinding met het hart en geest van de Kosmische Christus zonder bepaalde bindende geestelijke beloftes af te leggen. Lees verder op de subpagina Rooster training de inhoud van de lessen van de tweede level van je training.
 

3. De acoliet. Dit is de derde niveau van de inwijding. Op de derde les van de training van de level 3 wordt je derde oog chakra en je keel chakra met de Heilige olie van Christus gezalfd. De acoliet wordt gezien als de heilige inspirator van de mensheid. Zijn hart en ziel zijn vol met verlangen om zo veel mogelijk zielen te reden en te verlichten. Hij staat actief in het leven en wordt versterkt door de Kracht van God. De Heilige Geest zorgt voor tallozen kansen waar hij het Licht van de Goddelijke Wijsheid, Goddelijke Waarheid en Goddelijke Realiteit in deze wereld kan verspreiden. "Spread the teaching, spread the Truth, spread the Light” - is je levensmotto vanaf deze inwijding. Op de derde niveau wordt een belofte van verdraagzaamheid aan de Kosmische Christus afgelegd. Tijdens de lessen gaan wij dieper op in wat dat voor je betekent. Vanaf deze niveau ben je bereid je kennis, je talenten en je dienstbarheid naar steeds grotere groepen mensen uit te breiden. Lees verder op de subpagina Rooster training  de inhoud van de lessen van de derde level van je training.
 

4. De dienaar. Dit is de vierde, hogere niveau van de inwijding tot Universele Priesterschap. Tijdens de derde les van de level 4 ontvang je de mantel van een LAY-BROTHER/ LAY-SISTER OF THE UNIVERSAL MINISTRY OF DIVINE LOVE. Deze inwijding betekent dat jij de eerste officiële priesterlijke niveau bereikt hebt maar  heb nog geen priesterlijke Mantel, geen Ordination/ finale Inwijding tot Universele Priester ontvangen hebt. Maar in feiten vervul je de rol van de priester overal waar er vraag naar is op je Pad. Jij mag volgens de Kosmische Wet als een LAY-BROTHER of een LAY-SISTER OF THE UNIVERSAL MINISTRY OF DIVINE LOVE alle sacramenten en sacramentalia toedienen die jij tot en met level 4 geleerd hebt.  Tijdens deze studie level komt geliefde Meester Jezus central in je leven te staan. Hij adopteer jou - de Universele Priester in training, als zijn dierbare leerling. Deze eerste hogere inwijding tijdens je training brengt je ziel in volledige en voortdurende contact met Jesus Christus, Christus in jezelf en Christus in je naasten. Deze inwijding zet je ook even op het Pad van Karma-yoga waar je oude karmische schulden via je nederige en liefdevolle dienstbaarheid zonder afgunst en oordeel afbetaald zullen worden. Deze inwijding zorgt voor een grote karmische schoonmaak in je leven. "What is that to thee? Follow thou me” - is je levensmotto na deze inwijding. Je ontvangt ook een krachtige zegening van Goddelijke Moeder door het middel van een handen oplegging.  Lees verder op de subpagina Rooster training de inhoud van de lessen van de vierde level van je training.
 

5. De exorcist. Dit is de vijfde, hogere niveau van de inwijding tot Universele Priesterschap. Tijdens deze inwijding leg je letterlijk je menselijke wil in de handen van God. "In God I trust” wordt je levensmotto die dankzij deze inwijding als een rode draad, zichtbaar voor de rest van de wereld, door je Pad zal gaan. Deze inwijding verzegelt je eeuwige verbond met God de Vader, daarom leg je op deze dag ook een speciale belofte af. Je ontvangt deze inwijding uit de Heilige handen van Heer Melchizedek. Hij is de oude Grote Meester van het Licht die Vader Abraham, geliefde Jezus en geliefde Saint Germain eeuwen geleden voor de vervulling van hun Missie gezegend heeft. Lees verder op de subpagina Rooster training de inhoud van de lessen van de vijfde level van je training.
 

6. De Hoge Priester. Dit is de zesde en de hoogste niveau van de inwijding die tijdens deze trainings traject wordt afgelegd. Deze niveau vertegenwoordig de trilling van de 6de kosmische straal waar iedere Universele Priester werkzaam is. Tijdens deze inwijding ontvang je uit de Heilige handen van de Kosmische Christus Heer Maitreya de luminescente geestelijke mantel van de Universal Priester. Daarmee wordt je Missie in het hart van Christus verzegeld en jij wordt door de Goddelijke Hiërarchie van het Licht als een volgroeide Universele Priester beschouwd. 

Deze inwijding is werkelijk crucial op je Pad van liefdevolle dienstbaarheid hier op aarde. Het helpt je je Goddelijke roeping als vertegenwoordiger van de 6de kosmische straal van Broederschap, Dienstbaarheid en Vrede in vervulling te brengen. Deze inwijding opent voor je de deuren tot volledige samenwerking op een dagelijkse basis met de Kosmische Hiërarchie van het Licht - Alpha en Omega, Elohim, Aartsengelen, engelen, Engel-Deva’s, kosmische wezens, Opgevaren Meesters en elementalen van het vuur, aarde, water en lucht.
 
Gezien de hoogte en belang van deze inwijding leg je bindende beloftes aan de Kosmische Christus af waarmee jij je eigen verantwoording op je gedraag (zelfdiscipline en zelfbeheersing) en op je levenswijze, die als een voorbeeld voor je naasten dient te zijn, neemt. "Practice what you preach” - wordt je levensmotto. Door je innerlijke verbond met de Kosmische Christus te sluiten word je ziel met het Hemelse Lichaam van God in deze gedeelte van de kosmos - de Grote Witte Broederschap, ook nauw verbonden. Vanaf deze inwijding ligt de gezamenlijke ocean van het licht, die door de eeuwen heen door de Grote Witte Broederschap in de etherische sferen geaccumuleerd is, tot je beschikking.

Tijdens deze afsluitende inwijding wordt een speciale diepgaande ceremonie uitgevoerd waar niet alleen je ziel, maar ook je priesterlijke attributen zoals je stola, je priesterkleding, je priesterlijke kruis en je speciale juwelen of kristallen door de Kosmische Christus gezegend zullen worden. Na ordination/ de hoogste inwijding wordt je gezalfd als en Universele Priester van Universal Ministry of Divine Love. Lees verder op de subpagina  de inhoud van de lessen van de level 6.
 
 
 
 
 
 
 What is the Universal Ministry of Divine Love?
 
by Rev. Michael 
 
 
"I AM Rev. Michael and I was ordained as a Universal Priest of the Universal Ministry of Divine Love this summer 2018. For me, the Universal Ministry of Divine Love is a step towards the Golden Age and it is unique in different ways. Existing religions mostly have their own ideas, and are mainly focusing on their own truth or view on spirituality, which often leads to rigid attitudes towards others, be it individuals or groups. This tends to be strengthened by dogma’s and rules, to check who belongs to the group and who doesn’t. The consequences are separatism, unbelief, distance, and in worst cases violence towards each other.
 
Another aspect is that structures have been build, as well in a material way – churches, mosques, etc, as well in an organizational way which – in my opinion – is also a way of keeping mankind small in any way. Now, most religions and spiritual have a common base, and very few seem to be focusing on that, and that is were the Universal Ministry of Divine Love comes in 😊It makes us see that we are all connected to The One, the source of everyone and everything, and therefor also are connected to everyone and everything.  
And the wonderfull thing of The Universal Ministry of Divine Love is that it brings this message out by incorporating all these joint views to one knowledge which coveres it all.Everyone, every religion, every being is looking for spirituality, the spiritual truth, connection, just knowing; and through separation this seems a desperate task. But in joining in the One-ness and own connection to The Light, people hopefully can see this is the way to unity all people all over the world. And if this goes on and on, "mankind and the children of God can raise their consciousness and step towards The Light, and in this way help the Golden Age to step in.” (the line between brackets are my daily mantra 😊 )
 
So The Universal Ministry of Divine Love is a breakthrough in vision, that we are all connected with The One and therefor with each other, and we can work on this and expand it without clerical constructions and dogma’s telling us what to do and keeping us in boundaries. We are all children of Father-Mother God and need to realize that, even if we learned otherwise throughout all our incarnations and horrible things we faced in them. God forgives instantly, if we ask him; it’s only our human side who convicts us and/or others.The Universal Ministry of Divine Love also teaches us other very usefull things to help the processes towards The Light.
 
For example that we can use Violet Flame to cleanse ourselves from mistakes and karma from the past.
And that more and more Twin Souls and even Soul groups are finding each other to accelerate the raise in Love and Consciousness and help us grow, as an individual and as a whole.In short, the Universal Ministry of Divine Love helps individuals to connect, to see the way, to have and give hope to themselves and to others. And in this way helps the entire earth and all creatures on it. AMEN."