Rooster training

 
 
 
 Inhoud van de lessen van de Universele Priesterschap training 

 
Inhoud van de lessen van de level 1  

 • Sacrament van de Heilige Communie
 • Inwijding van de Sanctuaria
 • Inzegening van het altaar
 • Inwijdend gebed: Dedication Service for a New Focus of Light - in het Engels
 • Beoefenen van de kunst van invocatie: invocaties en decrees tot Aartsengel Michael voor bescherming - in het Engels
 • Zegening van de maaltijd
 • Ouderlijke zegening van de kinderen


Inhoud van de lessen van de level 2  
 
 • Sacrament van de Doop
 • Sacrament van de Heilige Presentatie van de ziel in de Tempel van God
 • Sacrament van de inwijding tot Heilige Geest door een handoplegging/Het consolamentum
 • Gebruik van wijwater voor diverse inzegeningen en zuivering
 • Invocaties en decrees voor persoonlijke en planetaire verlichting - in het Engels
 • Geestelijke tussenkomst op afstand
 • Planetair geestelijk werk van de Universele Priester

Inhoud van de lessen van de level 3  
 
 • Sacrament van de zieken zalving
 • Sacrament der stervenden/ Laatste eer sacramentVerzegeling van de 7 chakras van een overleden persoon
 • Priesterlijke werk en geestelijke begeleiding van overleden persoon en zijn ziel
 • Invocaties en decrees voor genezing, aanroepingen tot Aartsengel Rafael en Moeder Maria 
 • Memorial service for the passed soul - in het Engels
 • Invocaties en decrees tot Elohea Astrea - in het Engels
 • Geestelijk werk van de Universele Priester in diverse hogere en lagere geestelijke gebieden 


Inhoud van de lessen van de level 4  
 

 • Sacrament van de eerste Heilige Communie- Sacrament van verzoening / biecht
 • Heilige ritueel van liefdevolle dienstbaarheid handen wassen ritueel voor Priesters / voeten wassen ritueel (compleet met viering)
 • Versterkend  leerstof : het boek van B. Spalding " Life and Teaching of the Masters of the Far East"
 • Spirituele technieken voor versnelde persoonlijke transformatie 
 • Samenwerking met de Heren van de 7 stralen, je persoonlijke Meester, je engelen team en de gehele Grote Witte Broederschap
 • Inwijding tot LAY-BROTHER/LAY-SISTER OF THE UNIVERSAL MINISTRY OF DIVINE LOVE


Inhoud van de lessen van de level 5  


 • Leren effectief los te snijden van entiteiten en de duistere koorden met het Aartsengel Michael zwaard, zwaard van Elohim Hercules en Elohea Astrea
 • Geestelijke technieken voor de energetische zuivering van personen, dieren, onderwerpen en woon/werkruimtes met  Aartsengel Michael, Elohim Hercules en Elohea Astrea
 • Geestelijke zuivering met de robijnrode straal van Aartsengel Chamuel
 • Krachtig gebed van de robijnrode straal: "Lords Ritual of Exorcism with Sanat Kumara" - in het Engels
 • Ruby Ray study and Ruby Ray initiation
 • Sacred bonding with the elemental kingdom
 • Sacred ritual of Baptism of the Elementalen
 • Preekde kunst van het oneindig gebed 


Inhoud van de lessen van de level 6  

 • Hedendaagse en toekomstige wereld omstandigheden met welke Universele Priesters rekening moeten houden in hun dienstbaarheid
 • Planetaire rol van Universele Priesterschap in de komende 100 jaar, dilemma’s en valkuilen van de mensheid in de komende 10.000 jaar 
 • Fundamentele principes van precipitatie en activatie van de priesterlijke geestelijke oerkrachten
 • Werken met de kracht van 3 oog chakra
 • Geestelijke priesterlijke werk met de planetaire tijdlijn, inclusief de energetische  lichtwerk met verleden en toekomst
 • Werkstudie van het "Transtijd effect” en gevolgen daar van
 • Integratie van de priesterlijke geest met de Goddelijke Geest
 • Geestelijke principes van het voortbrengen van het Woord van God
 • Boodschappen en profetieën 
 • Werk studie aan het hoofdgebed " Our Father” in het Aramees
 • Het Vormsel sacrament
 • Sacrament van het huwelijk
 • Vernieuwing van de huwelijke beloftes sacrament
 • Leringen over het huwelijk van Opgevaren Meesters
 • Geestelijke voorbereidingen voor het ontvangen van de mantel van de Universele Priester
 • Activatie van alle priesterlijke incarnaties van de kandidaten
 • Heilige ceremonie van de inwijding tot het Universele Priesterschap
 • Uitreiking van het certificaat en afsluiting van het trainings traject
 
 
 
 
 
 
 


 1. Introductie les Universele Priesterschap training


Les 1 Level 1 - De Neofit 
Vorm van dienstbaarheid: Goddelijke helper in ontwaking van de ziel
Sacrament: Heilige Communie
 

Les 2 Level 1 - De Neofit
Vorm van dienstbaarheid: onvoorwaardelijke wegwijzer naar de Bron van het Licht
Inzegening: Inwijding van de Sanctuaria en altaar  
 


Les 3 Level 2 - De Ontwaakte
Vorm van dienstbaarheid: verbinden van hart en geest
Sacrament: Presentatie in de Tempel en gebruik van het wijwater
 

Les 4 Level 2 - De Ontwaakte
Vorm van dienstbaarheid: houder van balans van het Licht
Sacrament: Universele Doop
 
 
Les 5 Level 2 - De Ontwaakte
Vorm van dienstbaarheid: houder van het onbevlekte concept
Sacrament: Consolamentum en het geestelijke werk op afstand
 

Les 6 Level 3 - De Acoliet
Vorm van dienstbaarheid: heilige inspirator
Sacrament: Zalving van de zieken met Heilige Olie  
 

Les 7 Level 3 - de Acoliet
Vorm van dienstbaarheid: genezende hand van God
Sacrament der stervenden

 
Les 8 Level 3 - De Acoliet
Vorm van dienstbaarheid: verspreider van Goddelijke Waarheid
Inzegening: Priesterlijke werk na het overlijden van een persoon


Les 9 Level 4 - De dienaar
Vorm van dienstbaarheid: nederige Goddelijke dienaar 
Sacrament: Eerste Heilige Communie
 

Les 10 Level 4 - De Dienaar
Vorm van dienstbaarheid: in de voetstappen van Jezus
Sacrament: De verzoening/Biecht


Les 11 Level 4 - De Dienaar
Vorm van dienstbaarheid: karma-yoga
Inzegening: Voeten wassen ritueel
 
 
Les 12 Level 5 - De Exorcist
Vorm van dienstbaarheid: knielen voor Christus
Sacrament: Doop van elementalen
 
 
Les 13 Level 5 - De Exorcist
Vorm van dienstbaarheid: Goddelijke vertrouwen en loyaliteit
Inzegening: energetische zuivering van plaatsen en personen


Les 14 Level 5 - De Exorcist
Vorm van dienstbaarheid: eeuwige verbond met God
Inzegening: ritueel van het lossnijden van entiteiten met een zwaard


Les 15 Level 6 - De Hoge Priester
Vorm van dienstbaarheid: volledige vervulling van de rede van je bestaan
Sacrament: Vormsel


Les 16 Level 6 - De Hoge Priester
Vorm van dienstbaarheid: verzegeling van de Alchemistische
Huwelijk tussen geest en ziel
Sacrament van het Huwelijk 


Les 17 Level 6 - De Hoge Priester
Vorm van dienstbaarheid: Intrede in de Grote Witte Broederschap en Mystieke Orde van MelchizedekSacrament: THE ORDINATION, de Priesterlijke Inwijding

 

De levels van inwijding voor een Universele Priester
 
 


De inwijding tot de Universele Priester kent zeven graden. Vier daarvan zijn lagere wijdingen, de laatste drie zijn de hogere inwijdingen. Tijdens de training tot Universele Priester van 6 modules ontvang je stapsgewijs 6 inwijdingen. De zesde inwijding is de inwijding tot de volgroeide Universele Priester. De zevende inwijding is de inwijding van de Universele priesterschap tot het niveau van de bisschop. De geestelijke voorwaarden en de timing voor deze inwijding worden uitsluitend met de deelnemers van de level 6 van de training besproken. 

 

De 6 inwijdingen van de Universele Priesterschap training:


 

1. De neofiet. Dit is de eerste niveau van de inwijding. Deze inwijding beperkt zich tot de zalving van je derde oog chakra met de Heilige olie van Christus op de derde les van je training. De neofiet is de student die de eerste lessen van geestelijke training met succes heeft afgerond en geen enkele bindende beloftes aan de Christus heeft afgelegd. Zijn rol is de wegwijzer naar het licht. Hij helpt in ontwaking van de zielen die door de Kosmische Christus op zijn Pad worden gestuurd. Lees boven op de pagina de inhoud van de lessen van de eerste level van je training.


2. De ontwaakte. Dit is de tweede niveau van de inwijding. Tijdens deze inwijding wordt je derde oog chakra en je kruin chakra met de Heilige olie van Christus gezalfd. De kosmische taak van de ontwaakte student ligt in het onbevlekte concept voor zijn medemens in het dagelijkse leven hoog te houden. De ontwaakte leerling staat in het voortdurende verbinding met het hart en geest van de Kosmische Christus zonder bepaalde bindende geestelijke beloftes af te leggen. Lees boven op de pagina de inhoud van de lessen van de tweede level van je training.

 
3. De acoliet. Dit is de derde niveau van de inwijding. Op de derde les van de training van de level 3 wordt je derde oog chakra en je keel chakra met de Heilige olie van Christus gezalfd. De acoliet wordt gezien als de heilige inspirator van de mensheid. Zijn hart en ziel zijn vol met verlangen om zo veel mogelijk zielen te reden en te verlichten. Hij staat actief in het leven en wordt versterkt door de Kracht van God. De Heilige Geest zorgt voor tallozen kansen waar hij het Licht van de Goddelijke Wijsheid, Goddelijke Waarheid en Goddelijke Realiteit in deze wereld kan verspreiden. "Spread the teaching, spread the Truth, spread the Light” - is je levensmotto vanaf deze inwijding. Op de derde niveau wordt een belofte van verdraagzaamheid aan de Kosmische Christus afgelegd. Tijdens de lessen gaan wij dieper op in wat dat voor je betekent. Vanaf deze niveau ben je bereid je kennis, je talenten en je dienstbarheid naar steeds grotere groepen mensen uit te breiden. Lees boven op de pagina  de inhoud van de lessen van de derde level van je training.

 

4. De dienaar. Dit is de vierde, hogere niveau van de inwijding tot Universele Priesterschap. Tijdens de derde les van de level 4 ontvang je de mantel van een LAY-BROTHER/ LAY-SISTER OF THE UNIVERSAL MINISTRY OF DIVINE LOVE. Deze inwijding betekent dat jij de eerste officiële priesterlijke niveau bereikt hebt maar  heb nog geen priesterlijke Mantel, geen Ordination/ finale Inwijding tot Universele Priester ontvangen hebt. Maar in feiten vervul je de rol van de priester overal waar er vraag naar is op je Pad. Jij mag volgens de Kosmische Wet als een LAY-BROTHER of een LAY-SISTER OF THE UNIVERSAL MINISTRY OF DIVINE LOVE alle sacramenten en sacramentalia toedienen die jij tot en met level 4 geleerd hebt.  Tijdens deze studie level komt geliefde Meester Jezus central in je leven te staan. Hij adopteer jou - de Universele Priester in training, als zijn dierbare leerling. Deze eerste hogere inwijding tijdens je training brengt je ziel in volledige en voortdurende contact met Jesus Christus, Christus in jezelf en Christus in je naasten. Deze inwijding zet je ook even op het Pad van Karma-yoga waar je oude karmische schulden via je nederige en liefdevolle dienstbaarheid zonder afgunst en oordeel afbetaald zullen worden. Deze inwijding zorgt voor een grote karmische schoonmaak in je leven. "What is that to thee? Follow thou me” - is je levensmotto na deze inwijding. Je ontvangt ook een krachtige zegening van Goddelijke Moeder door het middel van een handen oplegging.  Lees boven op de pagina de inhoud van de lessen van de vierde level van je training.

 

5. De exorcist. Dit is de vijfde, hogere niveau van de inwijding tot Universele Priesterschap. Tijdens deze inwijding leg je letterlijk je menselijke wil in de handen van God. "In God I trust” wordt je levensmotto die dankzij deze inwijding als een rode draad, zichtbaar voor de rest van de wereld, door je Pad zal gaan. Deze inwijding verzegelt je eeuwige verbond met God de Vader, daarom leg je op deze dag ook een speciale belofte af. Je ontvangt deze inwijding uit de Heilige handen van Heer Melchizedek. Hij is de oude Grote Meester van het Licht die Vader Abraham, geliefde Jezus en geliefde Saint Germain eeuwen geleden voor de vervulling van hun Missie gezegend heeft. Lees boven op de pagina de inhoud van de lessen van de vijfde level van je training.

 

6. De Hoge Priester. Dit is de zesde en de hoogste niveau van de inwijding die tijdens deze trainings traject wordt afgelegd. Deze niveau vertegenwoordig de trilling van de 6de kosmische straal waar iedere Universele Priester werkzaam is. Tijdens deze inwijding ontvang je uit de Heilige handen van de Kosmische Christus Heer Maitreya de luminescente geestelijke mantel van de Universal Priester. Daarmee wordt je Missie in het hart van Christus verzegeld en jij wordt door de Goddelijke Hiërarchie van het Licht als een volgroeide Universele Priester beschouwd. 

Deze inwijding is werkelijk crucial op je Pad van liefdevolle dienstbaarheid hier op aarde. Het helpt je je Goddelijke roeping als vertegenwoordiger van de 6de kosmische straal van Broederschap, Dienstbaarheid en Vrede in vervulling te brengen. Deze inwijding opent voor je de deuren tot volledige samenwerking op een dagelijkse basis met de Kosmische Hiërarchie van het Licht - Alpha en Omega, Elohim, Aartsengelen, engelen, Engel-Deva’s, kosmische wezens, Opgevaren Meesters en elementalen van het vuur, aarde, water en lucht.
 
Gezien de hoogte en belang van deze inwijding leg je bindende beloftes aan de Kosmische Christus af waarmee jij je eigen verantwoording op je gedraag (zelfdiscipline en zelfbeheersing) en op je levenswijze, die als een voorbeeld voor je naasten dient te zijn, neemt. "Practice what you preach” - wordt je levensmotto. Door je innerlijke verbond met de Kosmische Christus te sluiten word je ziel met het Hemelse Lichaam van God in deze gedeelte van de kosmos - de Grote Witte Broederschap, ook nauw verbonden. Vanaf deze inwijding ligt de gezamenlijke ocean van het licht, die door de eeuwen heen door de Grote Witte Broederschap in de etherische sferen geaccumuleerd is, tot je beschikking.

Tijdens deze afsluitende inwijding wordt een speciale diepgaande ceremonie uitgevoerd waar niet alleen je ziel, maar ook je priesterlijke attributen zoals je stola, je priesterkleding, je priesterlijke kruis en je speciale juwelen of kristallen door de Kosmische Christus gezegend zullen worden. Na ordination/ de hoogste inwijding wordt je gezalfd als en Universele Priester van Universal Ministry of Divine Love. Lees boven op de pagina de inhoud van de lessen van de level 6.