AARTSENGELEN

 
Welkom bij Spiritueel Centrum Zeven Aartsengelen!
 
Wie zijn de Zeven Aartsengelen?

 
 
 
 
Every visible thing in the world is put under the charge of an angel
~ St. Augustine
 


De zeven Aartsengelen zijn almachtige en alwetende Goddelijke wezens die in de geestelijke wereld aan de ontelbare legioenen van de engelen leiding geven. Letterlijk miljoenen en miljoenen engelen geven gehoor aan het bevel van een Aartsengel. Je leven wordt daarom op een wonderlijke wijze binnen korte tijd veranderd op het moment dat een Aartsengel bij je persoonlijke situatie betrokken wordt.
Iedere Aartsengel belichaamt een bepaalde Goddelijke kwaliteit en een bepaald aspect van het Goddelijke bewustzijn die in de geestelijke wereld onder één van de zeven kosmische stralen vallen. 

Aartsengel Michael is de Aartsengel van de eerste, blauwe straal  van God. Hij is de Aartsengel van de Wil van God, geloof en Goddelijke kracht. Hij helpt bij bescherming, versterking van je geloof en activatie van je innerlijke kracht. Hij assisteert in alle levenssituaties waar jij leiding moet geven, organiseren en/of verantwoordelijkheid over iets of iemand moet dragen.
Aartsengel Michael biedt onmisbare hulp bij aanvallen van de duisternis. Hij jaagt alle negatieve energieën weg uit je huis, beschermt je familie en stabiliseert alle soorten relaties. Aartsengel Michael brengt jouw ziel in contact met de hogere sferen van het licht en activeert je Goddelijke Plan en je Goddelijke Missie in dit leven. Hij staat je bij tijdens het vervullen van je levensmissie. 
Omdat Aartsengel Michael de Prins van alle aartsengelen is, staan de andere aartsengelen en hun engelen legioenen altijd klaar om hem te steunen.
 
 
 


Aartsengel Jofiel is de Aartsengel van de tweede, gouden straal van God. Hij is de Aartsengel van Goddelijke Wijsheid en verlichting. Hij werkt aan het verhogen van het menselijke bewustzijn op aarde door golven van verlichting, positieve en verlichtende gedachten naar alle mensen te sturen. Hij helpt tijdens de studie op school, zelfstudie thuis en bij het jarenlange proces van bewustwording. Hij verhoogd het persoonlijke trillingsniveau  van het bewustzijn , zodat de ziel vanuit geestelijk perspectief naar haar zelf en de buitenwereld kan kijken. Aartsengel Jofiel geeft bijzonder heldere uitleg over alle moeilijke levenssituaties en laat je zien welke les achter iedere situatie schuilt.
 

Aartsengel Chamuel is de Aartsengel van de derde, roze straal van God. Hij is de Aartsengel van Goddelijke Liefde, schoonheid en schone kunsten. Hij activeert de stroom van Goddelijke Liefde overal waar hij welkom is om te komen. Hij stimuleert de natuurlijke creativiteit van de ziel en  bevordert de zielsexpressie. Hij brengt verborgen talenten van de ziel naar boven en helpt iedereen in het toepassen van persoonlijke bovennatuurlijke giften. Hij helpt in het herstel van de harmonie binnen relaties en is heel erg goed in de juiste partners bij elkaar te brengen. Hij verlicht de sfeer in de moeilijke familiekwesties door een zware lading  van negatieve emoties weg te nemen. Hij herstelt de stroom van Goddelijke Liefde in de situaties waar het onmogelijk lijkt te zijn. Hij helpt ook met het uitleggen van het meest moeilijke levenslessen door steeds meer energie van Goddelijke Liefde in je aura te laten stromen.
 

Aartsengel Gabriel is de Aartsengel van de vierde, witte straal van God. Hij is de Aartsengel van Goddelijke Zuiverheid, onschuld, harmonie, hoop en Goddelijke Perfectie. Zijn voornaamste taak is de reiniging van de ziel, herstel van haar oorspronkelijke Goddelijke Perfectie en versnelling van de energetische trilling van de materie. Hij brengt spiritualiteit op gang en zorgt er voor dat de verbinding en de balans tussen geest en materie weer in orde komt. Hij brengt hoop en wijst de weg naar oplossingen in alle hopeloze situaties. Hij zorgt voor exposés en openbaringen die tot de definitieve veranderingen en snelle persoonlijke groei van alle bij betrokkenen  leiden. Aartsengel Gabriel is de grote vriend van alle zielen op het spirituele Pad. Hij zorgt voor de belangrijke testen en initiaties op de spirituele weg. Hij is de Aartsengel die de rijpe ziel naar de hoogste initiatie van de Hemelvaart toe begeleidt.
 
 

Aartsengel Rafael is de Aartsengel van de vijfde, groene straal van God. Hij is de Aartsengel van genezing, Goddelijke Visie en waarheid. Hij herstelt de ziel in haar oorspronkelijke heelheid door de golven van Goddelijke genezing door haar energieveld te laten stromen. Hij is verantwoordelijk voor een  grote aantal onverklaarbare genezingen. Aartsengel Rafael activeert ook de Goddelijke Visie over de persoonlijke en planetaire toekomst. Hij zorgt voor geestelijke inzicht over de ontwikkelingen op het Pad en herenigt de ziel met haar Goddelijke roeping. Hij gebruikt de klanken van muziek om harmonie, liefde en zuiverheid in het menselijke leven te herstellen. Aartsengel Rafael werkt ook met de energie van de Goddelijke Waarheid om de ziel naar de hogere dimensies van de Goddelijke Realiteit te kunnen brengen.

 

 

Aartsengel Uriel is de Aartsengel van de zesde, paarse straal van God. Hij is de Aartsengel van Goddelijke Vrede, broederschap, dienstbaarheid en Goddelijk oordeel. Hij brengt overal de energie van oneindige Goddelijke Vrede met zich mee. Hij zorgt voor de innerlijke rust en ontspanning,  neemt alle spanningen in je leven weg. Hij verbindt zielsmaatjes met elkaar en activeert het innerlijke gevoel van geestelijke broederschap tussen gelijkgestemden. Aartsengel Uriel versnelt de manifestatie van het  Goddelijke Oordeel in situaties waar het licht ernstig miskwalificeerd is. Hij brengt het tot stand door de Kosmische Wet  van Karma in versnelling te brengen. Aartsengel Uriel sponsort alle vredestichters op aarde. Zijn onvoorwaardelijke hulp is werkelijk onmisbaar bij het stoppen van ruzies tussen geliefden, binnen familie, tussen buren en naties. 
 
 

 

Aartsengel Zadkiel is de Aartsengel van de zevende, violette straal van God. Hij is de Aartsengel van Goddelijke Rechtvaardigheid, vrijheid en vergeving. Aartsengel Zadkiel helpt iedereen zijn verleden te verwerken en uiteindelijk los te laten. Hij brengt wonderen van vergeving en innerlijke vrijheid met zich mee. Hij is de grote leraar van Goddelijk mededogen en schenkt genade aan iedere ziel die het hard nodig heeft. Aartsengel Zadkiel is onmisbaar in het proces van genezing van de ziel van de diepste wonden uit vorige levens. Hij opent de toegang tot je Boek des Levens en tot je onderbewuste zodat je de meest pijnlijke herinneringen van vroeger eerst kunt verwerken en dan volledig kunt uitwissen. Hij geneest de ziel met de geestelijke kracht van het violette vuur zodat ze haar eeuwige vrijheid terug kan vinden.
 
 
Genees je oud verdriet met de kracht van Zeven Aartsengelen:
 
 Aanroeping tot

Zeven Aartsengelen en Zeven Archeai
 
 
 
 
Geliefde Aartsengelen Michael en Geloof,

Jophiel en Christine,

Chamuel en Charity,

Gabriel en Hoop,

Rafael en Moeder Maria,

Uriel en Aurora,

Zadkiel en Heilige Amethist,
 
 
Ik open de deuren van mijn heart, ik open de ramen van mijn geest en ik sta helemaal open voor jullie intrede in mijn leven. Kom binnen in mijn ziel, kom binnen in mijn leven en neem volledige geestelijke leiding over alles wat op mijn Pad komt en wat mij nog te wachten staat. Ik geef jullie toestemming om mij meer licht, meer vreugde, meer vrijheid, meer harmonie, meer overvloed en meer geluk in mijn leven en in het leven van mijn dierbaren te laten ervaren.
 
 
Geliefde 7 Aartsengelen en 7 Archeai, versterk mijn ziel met de almachtige geestelijke kracht van mijn Vader-Moeder God. Neem mij bij de hand en leid mij naar de juiste plek en de juiste mensen waar ik op dit moment moet zijn volgens mijn Goddelijke Plan. Verbind mij met de zielen die ik kan steunen en blijer en liefdevoller kan maken. Verlicht mijn geest met de stralen van het zuiverste licht van het Goddelijke bewustzijn. Zuiver al mijn menselijke emoties en gedachten en laat de kristalheldere emoties en gedachten van de engelen in mijn wezen komen.
 
 
Geliefde Aartsengelen, vul de bladzijdes van mijn Boek des Levens met vele prachtige momenten van eenheid met de Goddelijke wereld van Aartsengelen en Elohim, met liefde en wijsheid van mijn Vader-Moeder God, met tederheid van mijn engelen team en van mijn geestelijke begeleiders van het Licht. Ik vraag de 7 Aartsengelen en 7 Archeai dag en nacht te waken over mij, mijn huis, mijn dierbaren en over al mijn activiteiten. Moge alle afspraken in mijn leven door jullie aanwezigheid veel meer inhoud en waarde krijgen! Moge de oneindige golven van Goddelijke Liefde mijn hele leven en al mijn projecten, contacten met anderen verrijken. Amen.

 
 

 Ontvang inspirerende engelen boodschappen van Zeven Aartsengelen
 
Schrijf je hier gratis in: 

https://eepurl.com/dDbG1r